Andrej Gál - sólo violončelista Slovenského Komorného Orchestra, komorný a sólový hráč špecializujúci sa na interpretáciu hudby 20. a 21. storočia.

Mgr.Art. Andrej Gál

Hru na violončele študoval na Šátnom konzervatóriu v Bratislave u 

K. Filipoviča a na VŠMU v Bratislave u J. Podhoranského. Absolvoval tiež majstrovské kurzy u R. Wallfischa a J. Waltza.

Od roku 1997 do roku 2002 zastával post vedúceho violončelovej skupiny v rôznych medzinárodných orchestroch - Young artist's festival Bayreuth, Internationale Junge Orchesterakademie a Idyllwild Summer Arts Festival U.S.A. Od roku 2001 je členom Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala a od roku 2016 zastáva post sólo violončelistu. 

V roku 2002 na letnej akadémii Praha-Viedeň-Budapešť zí­skal s Zwiebel quartet Thomastik-Infeld cenu za interpretáciu Šostakovičových kvartet. Absolvoval tiež majstrovské kurzy u členov Alban Berg, Smetana, Janáček a Bartók a Hagen quartet. V roku 2008 absolvoval majstrovský semestrálny kurz vo švajčiarskom Bazileji u prof. W. Levina (LaSalle quartet) a R. Schmidta (Hagen quartet). 

Je členom ensemblov pre súčasnú hudbu Veni ensemble, Ostravská banda, EnsembleSpectrum a bol spoluzakladateľom Quasars ensemble.

Hrá tiež na barokovom violončele a príležitostne spolupracuje so súborom Musica Aeterna.

Ako sólista spolupracoval s Janáčkovou Filharmóniou Ostrava pod taktovkou    R. Kluttiga, Slovenskou Filharmóniou a P. Valentovičom, s Ostrava new orchestra a J. Kalitzke, Ostravskou bandou a O. Underhillom, so Slovenským komorným orchestrom a E. Danelom, so SOSR a Štátnou filharmóniou Košice a M. Lejavom, a s Quasars Ensemble s I. Buffom.

Spolupracuje v rôznych improvizačných zoskupeniach so skladateľom Miroslavom Tóthom, s ktorým tiež spoluzaložil a je členom Dystopic Requiem Quartet.


Adresa

Homolova 11,

Bratislava

84102

Slovensko

E-mail
Telefón